Søk i denne bloggen

onsdag 18. juli 2012

gule, røde og blå hunder

Den siste tiden har det blitt skrevet og sagt mye om Gule Hunder. Fra før av kjenner vi Blue dog og Red zone dogs. Noen av oss har også hørt om Green dogs. Og røde hunder, det er jo en kjent og forhatt barnesykdom ;-)

Hunden Blå er et spill som skal lære barn rett omgang med hunder.Blå er en forholdsvis usympatisk hund som reagerer som mange hunder gjør i diverse daglidagse situasjoner. Blå er den uoppdragne hunden ingen vil ha - men som dessverre mange har. Barna i spillet kan ta rette eller gale valg, og får reaksjoner fra Blå ut i fra hvilke valg de tar i de gitte situasjonene. Meningen med spillet er at barna skal lære hva som er de rette valgene i omgang med hunder. En edel tanke, og selv om jeg synes spillet har en del svakheter, så er det et must for alle barnefamilier, også de uten hund. Spillet er for barn fra 3  år og oppover til ca. skolealder. Kanskje også noe barnehager burde hatt? Spillet kan fås kjøpt hos atferdskonsulenter (jeg har det jeg ;-)) og andre som jobber profesjonelt med hunder.


Røde hunder er  en barnesykdom ;-) Men Red zone dogs, eller rødsone hunder, er et begrep flittig brukt av en kjent tv- personlighet, og dessverre adoptert av mange hundeeiere.
Cesar Millan sier: when a dog is in the "red zone" state of aggression, the animal's high level of tension and frustration, mixed with the resulting desire to act out through aggression, can make it extremely difficult to bring the animal to a calm and relaxed state of mind.

Etter min mening et missbrukt uttrykk da man ofte snakker om rødsonehunder som hunder så farlige at de helst bør avlives. Og kan de ikke fikses av denne tv-kjendisen, da er det ikke håp. Positive metoder skal visstnok ikke virke på slike hunder. Heligvis, vi er flere som vet at positive metoder ofte virker langt bedre enn straffebaserte metoder. Og om de bare virker like godt, da må det være det som tar best hensyn til dyrets velferd vi må velge.


Grønne hunder? Hva er det? http://raiseagreendog.com/ En grønn hund er rett og slett en hund som spiser økologisk og som har miljøvennlig utstyr og leker.

Det siste nå er altså Gule Hunder. Og hva er så en Gul Hund? Jo det er en hund som trenger avstand. Avstand til andre hunder eller avstand til mennesker. Og hvorfor det?
Hunden kan være redd andre hunder eller mennesker, den kan være for ivrig og skal trenes i å kunne være nær andre hunder eller mennesker UTEN å måtte ha fysisk kontakt. Den kan være aggressiv, den kan være på jobb, under en eller annen form for trening osv. Årsakene er mange, men det hovedpoenget er at en hund med et gult bånd e.l. festet i halsbånd, sele eller line betyr at eier ikke ønsker at man skal gå nær hunden. Og det må respekteres!
Tanken er god - men jeg har noen motforestillinger...
 • Det må ikke bli slik at man lar være å trene fordi man heller kan merke hunden.
 • Det må ikke bli slik at man skjeller ut folk som ikke kjenner til det gule båndet.  - Man må i tillegg til å ha på båndet også si i fra til de som vil la hundene sine hilse eller selv
  kommer for å 
  hilse.   
 • Ikke stol på at det holder å sette på et gult bånd. - Det er ikke alle hundeeiere som har 99% av sine venner fra hundemiljø, og heller ikke alle som er innom hundesider på fb.  
 • Mennesker uten hund kjenner ikke nødvendigvis til alle rarieteter som vi hundeeiere holder p
  på 
  med. Det vil ta laaaang tid før det er allment kjent at et gult bånd på en hund betyr "ikke
  hils, 
  gi avstand"
 • Ved å sette på et gult bånd signaliserer man for omverdenen at hunden har et problem med andre hunder eller mennesker. Det er ikke sikkert at det er slik, mend det er allikevel et signal man gir. Blir det mange gule hunder rundtom kan det øke folks frykt for hunder og folks oppfatning av at hunder ikke er trygt.
Jeg er i utgangspuktet positiv til Gule hunder og håper problemstillingene jeg ser ikke blir noe problem. I tillegg er det er viktig å jobbe for at båndet skal kunne gå av hunden igjen. At hunden skal takle verden den lever i. Det gule båndet skal ikke bli en sovepute for hundeeiere, og det skal ikke erstatte miljøtrening, sosialisering og generell trening i hverdagslydighet.

Det må også legges vekt på at du ALDRI skal la hunden din gå bort og hilse på annen hund i bånd, uansett om denne har gult bånd på seg eller ikke. Spør eier først!
Og uansett om hunden har gult bånd på seg eller ikke - du skal ikke gå bort og hilse på den før du har sjekket med eier om det er ok.


  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar