Søk i denne bloggen

fredag 1. april 2011

Hundesertifikat / Vår første medborgertest!

Mandag 21.3.2011 hadde vi hos Hund i Fokus vår første Medborgertest for hund og fører. Testen skal vise at hunden kan fungere bra i hverdagslige situasjoner, uten å være til sjenanse for sine omgivelser.
Momenter hunden testes i er:

  • Møte en fremmed person som hilser på fører
  • Bli klappet av en fremmed person
  • Håndtering: Bli undersøkt og børstet av fremmed person
  • Følsomhet: Følge fører i slakt bånd
  • Passere en gruppe mennesker
  • Stoppe, sitte og legge seg på kommando, samt bli i posisjon når eier går i fra.
  • Komme på innkalling.
  • Hundemøte: Være rolig i møte med en annen hund på et par meters avstand, samt passere hunden.
  • Hverdagsmiljø: Takle f.eks. en passerende rullestol eller syklist samt takle en plutselig lyd.
  • Takle greit å bli overlatt til en fremmed person mens eier går i fra.
Sertifikatet gjelder for ekvipasjen, altså for fører og hund.
Eier må signere en egenerklæring før de går opp til prøven. Se under.
Samtlige som består testen vil få et sertifikat i posten innen kort tid. Alle som tar testen får med seg en kopi av testprotokollen Alle som har gått kurset som leder frem mot prøven mottar diplom ved fullført kurs. Sertifikatet varer i ett år. For å få livsvarig sertifikat må man regodkjenne 2 ganger. Ved tredje godkjente prøve har man sertifikatet på livstid.
Medborgerkurset og testen er utarbeidet fra Canine Good Citizen i USA. Konseptet tatt inn fra USA til Sverige, og vi er per i dag 2 stk i Norge som er godkjente kursholdere og testledere.
(det er nå 3 stykker i Norge - rettet opp 23.4.2011)
Håpet vårt er at dette sertifikatet etter hvert kan gi eieren en fordel ved kjøp av hundeforsikring, ved søknader om å ha hund i borettslag osv.
På mandag var det 6 ekvipasjer som gikk opp til prøve.
Følgende ekvipasjer besto prøven:
Mona Andersen med retrieverblandingen Tinky
Marita Bjørnstrøm-Waal og alaska malamuten Nanock
De tre som ikke besto var svært nære, og de får en ny mulighet søndag 22. mai. Det vil da også være flere som går opp.
Charlotte med Idefix

Marita med Nanock

Mona med Tinky
Meg med Tinky

 Samtlige hunder får sjekket id-merkingen sin. De signerer også følgende erklæring før de går opp til prøven:
HUNDMEDBORGERTESTEN
Ansvarsfulle hundeeieres erklæring:

Jeg er ansvarlig for min hunds medisinske behov, dette inkluderer:
§    Rutinemessige veterinærkontroller og vaksinering.
§    Bra og passende kost, samt alltid tilgang till friskt vann.
§    Daglig mosjon og regelmessig pleie.
Jeg er ansvarlig for min hunds sikkerhet, dette inkluderer:
·         Jeg kommer til å ha kontroll på hunden, se til at hagen er ordentlig inngjerdet slik at hunden ikke kan komme seg ut.  
·         Ha hunden i bånd om jeg ikke har såpass kontroll på hunden min at jeg på et sikkert vis kan ha den løs.
·         Jeg garanterer at min hund er ordentlig ID merket og forsikret, eller at jeg på annet vis har mulighet til å dekke veterinærkostnadene for min hund.  
Jeg lar ikke min hund krenke andre dyr eller mennesker, dette inkluderer:
·         Jeg kommer ikke til å la min hund springe løs i nabolaget.
·         Jeg kommer ikke til å la min hund forstyrre andre gjennom overdreven bjeffing for eksempel i hagen, på hotellrom osv. Jeg kommer til å plukke opp etter min hund der det kan forstyrre andre, for eksempel i parker, på fortau, i skogstier, campingplasser osv
Jeg er ansvarig for min hunds livskvalitet, dette inkluderer:
·         At jeg forstår at trening i hverdagslydighet er til nytte for alle hunder.
·         At jeg kommer til å gi min hund oppmerksomhet og tid til lek og aktivitet.
·         At jeg forstår at det å ha hund innebærer en forpliktelse både når det gjelder tid, penger, respekt, empati og omsorg.


Denne erklæringen er utarbeidet i to eksemplarer, ett gitt til eieren, det andre sendes til HMT kontoret.


Hundeeiers signatur                                 Dato
___________________           ______________ 

Det jeg synes testen mangler er en skriftelig test som viser at hundeeiers allmennkunnskap om hunder, hundeloven, ansvarlig hundehold osv. er på et greit nivå.
I tillegg burde noen av øvelsene utføres med løs hund. Vi bruker på testen en langline, og for enkelte hunder er ikke det det samme som å være løs og kan kanskje være litt missvisende. Jeg bør vel være forsiktig med å kritisere noe jeg selv er en del av, men for å få endringer er det viktig å innse mangler og forbedringspotensiale. Hvorvidt det er mulig å gå bort fra de amerikanske retningslinjer vet jeg ikke. Det står der: "All tests must be performed on leash"

Vi er i startfasen i Norden, og forhåpentligvis vil testen forbedres med tiden - og ikke minst, bli generelt anerkjent i og gjøre livet enklere for ansvarsfulle hundeeiere!